POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Jako DGS Diagnostics Sp. z o. o. deklarujemy dbałość o otaczające środowisko w ramach naszej działalności. Stawiamy sobie za cel wprowadzanie takich zmian w swojej organizacji, dzięki którym rozwój ekonomiczny będzie równoważny z rozwojem ekologicznym.

Zobowiązujemy się działać zgodnie z wymogami, utrzymywać i doskonalić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego. Dzięki temu mamy możliwość efektywnego zarządzania ryzykiem i ciągłego doskonalenia w obszarze efektów naszej działalności.

Potwierdzeniem naszej troski o zagadnienia ochrony środowiska jest zaangażowanie w działania zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska podczas procesów produkcyjnych, stosowanych technologii i wykorzystywanych materiałów.

* Zakres systemu zarządzania środowiskowego dostępny jest pod adresem e-mail poland@dgs.com.