oferty_specjalisci

Specialists

Label design specialist

 

Dołączając do naszego zespołu wyspecjalizowanych inżynierów będziesz zapewniać aktualność, zgodność, spójność i kompletność dokumentacji na każdym etapie cyklu życia produktu. System, w którym pracujemy, jest nie tylko podstawowym źródłem informacji inżynieryjnych w firmie, ale również stanowi główne źródło odniesienia dla systemów ERP odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją, dystrybucją i sprzedażą.

 

Pracując z nami otrzymasz:

 • możliwość pracy blisko produkcji, dzięki której masz realny wpływ na procesy produkcyjne i dystrybucyjne;
 • atmosferę w zespole, która sprzyja promowaniu inicjatyw pracownika i ich aktywnemu udziałowi w planowaniu zadań i wybieraniu najlepszych rozwiązań;
 • szansę pracy wśród ludzi, którzy na co dzień stawiają na kreatywność i komunikację;
 • możliwość codziennego kontaktu z żywym językiem angielskim.

 

Jakie będą Twoje zadania?

 • Projektowanie nowych etykiet oraz modyfikowanie istniejących projektów.
 • Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi na etykietach.
 • Uczestnictwo w kampaniach i projektach mających na celu wprowadzenie nowych projektów etykiet i przebudowę istniejących struktur.
 • Współpraca z działami Q, RA i NPI w zakresie analizy wymagań, wdrażania i testowania nowych etykiet.
 • Zarządzanie procesem dostarczania danych dla elementów marketingowych w ścisłej współpracy z zespołami Shared Marketing Support, Supply Chain NPI oraz innymi klientami wewnętrznymi.
 • Tworzenie, utrzymywanie i unieważnianie pozycji oraz zestawień materiałów (BoM) w systemie PLM (Enovia).
 • Wprowadzanie i koordynowanie zmian inżynieryjnych (ECR/ECO) w systemie PLM.
 • Opracowywanie i podłączanie dokumentacji technicznej (instrukcje stanowiskowe, rysunki techniczne, dokumentacja pomocnicza) do nowych i istniejących pozycji w systemie.
 • Grupowe aktualizowanie pozycji w systemie.

 

Kogo szukamy?

 • Posiadasz wykształcenie wyższe – mile widziane w obszarze ZIP lub logistyki.
 • Masz doświadczenie w pracy z narzędziami do projektowania etykiet (np. Codesoft, Kallik, NiceLabel).
 • Pakiet MS Office (w szczególności Word i Excel) nie ma przed Tobą tajemnic.

 

Mile widziane będzie jeśli:

 • Pracowałeś/aś z systemami klasy PLM i ERP w środowisku produkcyjnym.
 • Znasz systemy identyfikacji GS1 i UDI.
 • Znasz standardy znakowania urządzeń medycznych w oparciu o normy ISO i FDA.
 • Znasz zasady tworzenia i wymiarowania kodów kreskowych.
 • Posiadasz podstawową umiejętność edycji zdjęć i rysunków w programie Adobe Photoshop lub innym edytorze grafiki rastrowej.

 


 

 

Please write a cover letter and CV in English, adding the clause: in accordance with the Law of Personal Data Protection of 29.08.1997 (Journal of Laws No. 101, item 926) I give my consent to processing of my personal data contained in the offer for the recruitment process in DGS Poland Sp. z o.o. and DGS Business Services Sp. z o.o.

We do not return the applications. We will contact selected candidates.

Benefits

 • relocation package
 • company canteen
 • holiday benefits
 • free tea, coffee, milk
 • bonus system
 • language course co-financing
Check all the benefits you can gain

See also

Technical Department
Label design specialist
Location
Mierzyn k. Szczecina
Apply now!
Have questions?
Write to us.
Write message